EXPERIENCIA PROFESIONAL COM MEDIADOR SOCIAL

1992 fins 1996. Va Treballar per a l’Unió Gitana de Gràcia com monitor de temps de lleure per infants.

1997 fins el 1998. Va treballar com mediador i conductor en el “Curset de Formació per professionals que tenen que intervenir amb la Comunitat Gitana en diferents àmbits”  elaborat por la Generalitat de Catalunya.

1998 al 1999. Va treballar amb l’Institut de Promoció Social i de la Salut, com Mediador Social amb l’Estudi de treball de camp per a l’Ajuntament de Barcelona o la Diputació de Barcelona sobre la Cultura Gitana i les carències en els barris,

Aquest Estudi es va publicar en un llibre titulat “Els Gitanos de Barcelona”, (2000).

2001 al 2002. Va treballar amb la Fundació TROPOS com a mediador social en l’Estudi de treball de camp per a la Diputació de Barcelona, àrea de Benestar Social, i l’Ajuntament de Badalona sobre la Cultura Gitana o les carències dels barris.

Aquest Estudi es va publicar en un llibre titulat “Els Gitanos de Badalona”, (2003).

  1. Va treballar amb acció social i mediació per a  la Fundació TROPOS a Nou Barris.
  2. Va treballar a la Fundació Pere Tarrés en l’elaboració de l’Estudi previ al Pla Integral  que va a realitzar la Generalitat de Catalunya per a l’ètnia gitana, on va ser el cap d’una zona de Catalunya on se devien complimentar uns requisits i unes entrevistes.

Ha realitzat multitud de conferències i tallers didàctics sobre la Cultura Gitana Catalana o la Rumba catalana en diferents universitats i Ajuntaments de Catalunya com la UB (Universitat de Barcelona), Institut Ferran i Bonastre, Museu de Badalona, Ajuntament de Tarragona etc.

Ha realitzat conferències internacionals a  la Universitat Central de Veneçuela (Caracas), Universitat Cecilio Acosta i Universitat del Zulia a Maracaibo, Universitat de Puerto Rico, etc

Va co dirigir el Documental Gitanos Catalans! Amb una gran aceptació tant els cinemes com a la TV.

Guardonat com a Tertulia d’Honor amb el curs 2017-2018 del Ateneu Barcelonés-

Actualment esta preparant el llibre Gitanos Catalans! Que sortira a Mitjans del 2019.